தொழில்நுட்பம்

கணினி மற்றும் இலத்திரனியல் தொலைத்தொடர்பு தொழிநுட்பங்களை பயன்படுத்தி ஒரு தகவலை செயன்முறைக்கு உட்படுத்தி  ஒழுங்கமைத்து பரிமாற்றம் செய்யும் செயற்பாடு  தகவல் தொடர்பாடல் தொழிநுட்பம் எனப்படும்.

Not Found

Apologies, but the page you requested could not be found. Perhaps searching will help.